Zaznacz stronę

BIURO

ANALITYCZNO DETEKTYWISTYCZNE

Weryfikacja wierności partnera

Zbierzemy dowody dotyczące zdrady, zweryfikujemy podejrzenia…

Poszukiwania osób

pomożemy w poszukiwaniu osoby zaginionej…

Sprawdzanie uczciwości pracowników

ustalamy lojalność pracowników i ich uczciwość wobec firmy…

Ustalanie ukrytego majątku

ustalamy posiadane nieruchomości jak i majątek ruchomy…

Wykrywanie urządzeń szpiegujących

dokonamy sprawdzenia przy pomocy specjalistycznego sprzętu…

Weryfikacja postępowań szkodowych dla Towarzystw Ubezpieczeniowych

ustalimy nieścisłości i rozbieżności w podanym przebiegu zdarzenia…

Świadczone usługi

wyróżnia indywidualne podejście do każdej sprawy, pełne zaangażowanie  w wykonywane czynności, lojalność wobec zlecającego oraz zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących wykonywanych usług. Współpracujemy wyłącznie z licencjonowanymi prywatnymi detektywami. Do każdej sprawy podchodzimy poważnie i staramy się jak najszybciej przeprowadzić wszelkie niezbędne ustalenia.

Dodatkowe

Informacje dla zleceniodawców

Biuro Analityczno-Detektywistyczne, posiada wszelkie niezbędne zezwolenia do prowadzenia usług detektywistycznych, w tym licencję NR 0003632, wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych prowadzony przez MSWiA, oraz aktualne ubezpieczenie

Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o usługach detektywistycznych, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1)).

Obszar działania oraz koszty

Działamy głównie na terenie Warszawy oraz województwa mazowieckiego, co nie wyklucza podejmowanie spraw poza tym rejonem.

W celu zapewnienia pełnej dyskrecji, możemy spotkać się w miejscu wskazanym przez Państwa

Koszty ustalamy indywidualnie podczas spotkania, w zależności od rodzaju usługi, poziomu skomplikowania sprawy oraz ilości osób niezbędnych do jej realizacji.

 

Biuro Analityczno-Detektywistyczne

Prywatny detektyw województwo mazowieckie: Warszawa, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Wołomin, Łomianki, Płońsk, Ciechanów, Ostrołęka, Przasnysz, Wyszków, Mińsk Mazowiecki

 

Zadzwoń

+48 513 450 746

Napisz

Zapewnieniamy pełną dyskrecję

Napisz do Nas